Image files are licensed Public Domain Mark 1.0. Forschungsstelle für Islamische Numismatik der Universität Tübingen, ID386. Photographs by Judith Bauer.

Būyiden: Rukn ad-Daula

362 AH (972/973)

 

Forschungsstelle für Islamische Numismatik der Universität Tübingen Nomisma NDP
Tresor

Inventory no

FINT 1994-53-42

Obverse

lā ilāha illā / ʼllāhu waḥdahū / lā šarīka lahū / al-Muṭīʿ li-ʼllāh; (innere Umschrift:) bi-smi ʼllāh ḍuriba hāḏa ʼd-dirham bi-ʼl-Muḥammadīya sanata iṯnatai wa-sittīn wa-ṯalāṯ-miʾa; (äußere Umschrift:) li-ʼllāhi ʼl-amru min qablu wa-min baʿdu wa-yaumaʾiḏin yafraḥu ʼl-muʾminūna bi-naṣri ʼllāh (Koran 30:4–5; die Signatur des Stempelschneiders über قـــــبل wurde unleserlich gemacht). Im Feld oben ein Ornament, rechts ein Stern und links ein Halbmond. Dem letzten Buchstaben von المطيع entwächst eine Ranke mit Blüte.

Reverse

li-ʼllāh / Muḥammadun / rasūlu ʼllāh / Rukn ad-Daula / Abū ʿAlī / Būya; (Umschrift:) Muḥammadun rasūlu ʼllāh arsalahū bi-ʼl-hudā wa-dīni ʼl-ḥaqqi li-yuẓhirahū ʿala ʼd-dīni kullihī wa-lau kariha ʼl-mušrikūn (Koran 9:33). Über عـــــلى ein Ornament.

Class/status

Emirate NDP

AuthorityNDP

Rukn ad-Daula Abū ʿAlī al-Ḥasan b. Būya (335-366 AH/947-977), Būyid ruler
dnb wikipedia viaf wikipedia NDP

Overlord (ISL)NDP

al-Muṭīʿ li-᾽llāh, Abu ᾽l-Qāsim al-Faḍl b. al-Muqtadir (334-363 AH/946-974), caliph
wikipedia Info wikipedia NDP

Date

362 AH (972/973)

Denomination

Dirhamnomisma NDP

 

Silver Nomisma NDP; 3,10 g; 28 mm; 7 h

Production

struck nomisma NDP

Mint

Rayy (al-Muḥammadīya) Nomisma geonames NDP

Region

al-Ǧibāl NDP

Country

Irangeonames NDP

Publications

L. Treadwell, Buyid coinage – A die corpus (2001), Nr. Mu362a 3/R3 (ohne Abb.).

Item

Coin nomisma NDP

Department

Medieval Period, Early Middle Ages

Object number

ID386

 

Permalink
https://www.fint-ikmk.uni-tuebingen.de/ikmk/object?id=ID386

LIDO-XML XML

JSON-IKMK Info

JSON-LD Info